Kategorie Sebevědomí


Sebevědomí

Chyby rodičů, které dělají děti nejistějšími a strašnějšími

Jako rodiče vždy konáme a hledáme pro své děti to nejlepší; Všichni chceme vychovávat děti, které jsou sebevědomé a schopné zvládat obtížné situace v různých obdobích svého života. Existují však rodiče, kteří nevědomky dělají chyby, které způsobují pravý opak, to znamená, že své děti staví do situací, v nichž se děti cítí nejistě a strašně, ohrožují jejich sebepojetí, snižují jejich schopnost reakce na určité požadavky životního prostředí a dokonce ovlivňují způsob, jakým se vztahují k ostatním.
Čtěte Více
Sebevědomí

Sebevědomí a děti

Sebevědomí je předmětem psychologie, který vzbudí stále větší zájem o vzdělávání matek a otců. Jedná se o současný problém v mnoha domácnostech a je součástí rozhovorů mezi členy rodiny. A to, že sebevědomí dětí získává stále větší důraz na problémy, jako je deprese, anorexie, plachost nebo zneužívání drog.
Čtěte Více
Sebevědomí

6 vět, které zmocňují děti a které byste měli začlenit do svého jazyka

Jazyk vytváří realitu. A tak to je, milé rodiny a učitelé, vše, co si během dne říkáme, může vytvořit naši realitu. Všechno, co si říkáme nahlas nebo prostřednictvím našeho vnitřního jazyka, může do velké míry modifikovat a / nebo podmínit naše každodenní jednání. Proto existují fráze, které musíme začlenit do našeho jazyka, protože vychovávají děti a posilují je.
Čtěte Více
Sebevědomí

Hry na podporu sebeúcty u dětí

Dítě s dobrým sebevědomím je dítě, které má jistotu, že bude součástí svého úspěchu v životě. Proto je důležité podporovat sebevědomí a bezpečnost našich dětí v sebe samých, jejich smysl pro hodnotu a obecně jejich sebeúctu. A nic lepšího než hraní. Proto níže navrhujeme tři zábavné hry, které jsou skvělé pro posílení sebeúcty dětí a zároveň se skvěle baví.
Čtěte Více
Sebevědomí

5 her pro efektivní zlepšení sebeúcty dětí

Všichni víme, že sebeúcta je jedním ze základních pilířů k dosažení úspěchu ve všem, co si sami stanovíme. To je důvod, proč je tak důležité vytvářet dobré sebevědomí u dětí od mladého věku. Co když se toho pokusíme dosáhnout pomocí hry, nejlepšího vzdělávacího nástroje? Mnoho rodičů se ptá, jak posílit sebeúctu svého dítěte: neustálými pozitivními frázemi?
Čtěte Více
Sebevědomí

Rosenbergův test k detekci nízké sebeúcty u dětí

Měření sebeúcty se může jevit jako složité jako měření lásky, štěstí nebo trpělivosti ... A přesto existuje způsob, jak zjistit, zda má naše dítě (nebo proč ne, sebe) nějaký problém se sebevědomím. Stačí použít známou Rosenbergovu stupnici, vysvětlíme, jak použít Rosenbergův test k detekci nízké sebeúcty u dětí.
Čtěte Více
Sebevědomí

Hry ke zvýšení sebevědomí dětí

Hra je jedním z hlavních zdrojů učení v dětství. Díky hře se děti učí lépe se poznávat, rozvíjet nové dovednosti a uplatňovat sociální dovednosti, jako je spolupráce nebo týmová práce. Hra zvyšuje vaši fantazii a kreativitu. Hra zvyšuje vaši empatickou kapacitu, rozvíjí vaše jazykové dovednosti, podporuje sebevědomí a sebekontrolu a poskytuje sebevědomí.
Čtěte Více
Sebevědomí

Emoční zranění dětí způsobená chybějící matkou nebo otcem

Všichni víme, jak identifikovat fyzickou ránu, a víme, že to trvá nějakou dobu, než se uzdraví a uzdraví. Víme však také, že za účelem hojení ran je třeba použít řadu hygienických a antiseptických opatření, protože pokud se nám to nepodaří, riskujeme, že se nakazí a špatně zjizví. Něco podobného se děje s emocionálními ranami, nejen s časem, kdy je můžeme uzdravit.
Čtěte Více
Sebevědomí

Fráze a slova rodičů, která poškozují sebevědomí dětí

Všichni rodiče chtějí pro naše děti to nejlepší. Chceme, aby byli šťastní, aby dosáhli svých snů, aby byli lidmi bezúhonnosti a hodnot. Aby toho bylo všeho dosaženo, musí děti pracovat a starat se o sebeúctu a někdy je mohou nechtěně zranit rodiče. To jsou některé fráze a slova rodičů, která poškozují sebevědomí dětí.
Čtěte Více
Sebevědomí

Technika semaforu pro děti čelit den s pozitivitou

Proč bychom měli být, kdykoli je to možné, šťastní a spokojení? Existuje důvod, proč jsme někdy zapomněli, a to je dobře vysvětleno Anna Morató, matka a autor knih, jako například Když vyrostu, chci být šťastný. nebo & 39; budu mít dnes dobrý den! & 39; když jsme pozitivní a šťastní, cítíme se o sobě dobře.
Čtěte Více
Sebevědomí

Výuka angličtiny zlepšuje sebevědomí dětí

Výuka angličtiny (nebo jiných jazyků) může pomoci našim nejmenším nejen na úrovni kurikula, ale v mnoha dalších aspektech. Dnes budeme hovořit zejména o sebevědomí, a to je díky výuce angličtiny možné zlepšit dětskou sebevědomí. Nejprve je třeba objasnit dva body.
Čtěte Více